CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR
DE L'IES LA GARRIGOSA

Consell escolar del centre

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del centre és el màxim organisme de representació i de govern de l'Institut i hi participen els diferents sectors de la comunitat educativa. Les seues atribucions estan establertes a l'article 68 del Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

                       Directora: Isabel Pérez Roger
                       Secretària: Isabel Martínez Sánchez
                       Cap d'estudis: Ricardo Herrero Ballester
                       Vicedirectora: Mª Victoria Martínez DelgadoEl Consell escolar de l'IES La Garrigosa és la següent


PROFESSORS

Miguel Lacruz Martínez

Rodrigo Ferrer Fortuny

Gemma Montesinos Lizcano

Mamen López Balbaneda

Xavier Carazo Carrasco

Neus Granell Ferrer

Iabel Martínez Sánchez

Conxa Jáuregui Latasa


ALUMNES

María Martínez Ferrer

Ángela Villena Aleixos

Juan Carlos García Pablo

Sofia Valera Fuster

Pep Hurtado Cortelles


PARES

Isabel Pla Peralta

Antoni García Salvador

Empar Peris Cardells

José Torres Lozano

Carmen Fernandez Carmona

Maria Teresa Mollà Villaplana
PERSONAL NO DOCENT

Javier Adell Montañana

PÀGINES WEB

AMPA

És una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes amb veu a la comunitat educativa d'un centre.

moodle

moodle és una plataforma interactiva i didactica on els departaments docents del centre posen a disposició material escolar.

SGD

La WEB de SGD, li permetrà accedir als horaris i notes, a més de permetre la comunicació entre pares, professors.