OFERTA EDUCATIVA

OFERTA EDUCATIVA
DE L'IES LA GARRIGOSA

ENSENYAMENT AL CENTRE

Pots estudiar en valencià tant en l'ESO com en el Batxillerat.
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (Programes Plurilingües d'Ensenyament en Valencià i Programes d'Incorporació Progressiva)
1r i 2n Cicle. El Primer Cicle comprén els cursos 1r, 2n i 3r. El segon cicle, només 4t.
Atenció a la Diversitat: Programes de Millora i Reforç (PMAR) per a 2n i 3r. Programa de Reforç (PR) per a alumnes de 4t.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (I i II)

BATXILLERATS (Programes Plurilingües d'Ensenyament en Valencià)
1r de Batxillerat: Modalitat de Ciències. Modalitat Humanística i Social.
2n de Batxillerat: Modalitat de Ciències. Modalitat Humanística i Social.
La duració del Batxillerat és de dos cursos. El títol dóna accés a estudis universitaris i cicles formatius de grau superior.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Repassos per a matèries pendents de cursos anteriors.
Pràctiques als laboratoris.
Activitats extraescolars.
Transport escolar.
Bar-cafeteria.


PÀGINES WEB

AMPA

És una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes amb veu a la comunitat educativa d'un centre.

moodle

moodle és una plataforma interactiva i didactica on els departaments docents del centre posen a disposició material escolar.

SGD

La WEB de SGD, li permetrà accedir als horaris i notes, a més de permetre la comunicació entre pares, professors.