TUTORIES

TUTORIES
DE L'IES LA GARRIGOSA

Tutories del curs 2015/2016


  FUNCIÓ DE LES TUTORIES

               Els/les tutors/-es coordinen els professors del seu grup en tot allò referent al procés d'aprenentage de l'alumnat. Orienten i assessoren els alumnes en l'aprenentatge i sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals. Presideixen les sessions d'avaluació del seu grup. Informen els pares i mares o tuturs legals de qualsevol aspecte acadèmic i fan de mitjancers davant la resta de professorat i de l'equip directiu en els problemes que es plantegen a l'alumnat del seu grup.


Les tutories del curs 2016/2017


ESO

1r A: LÍDIA RODRIGO (Tecnologia)

1r B: CARMEN SALVI (Matemàtiques)

1r C: FELIP ROSELLÓ (Història)

1r D: RAFA ÀNGEL (Valencià)


2n A: SALVADOR ROGER (Música)

2n B: XAVIER CARAZO (Valencià)

2n C: Mª JOSÉ ABELLA (Matemàtiques)

2n D: NÚRIA LLORET (Anglés)


3r A: VICENTE DOLZ (Dibuix)

3r B: AMANDA RODILLA (Biología)

3r C: ALICIA PUCHOL (Biología)


4t A: MILA ÚBEDA (Matemàtiques)

4t B: SANTIAGO MATEO (Ed.Física)

4t C: JOSE L. MIQUEL (Ed. Física)


BATXILLER

1r A: XAVIER SORIA (Anglés)

1r B: GEMMA MONTESINOS (Anglés)


2n A: RODRIGO FERRER (Història)

2n B: ROSA SOTOMAYOR (Anglés)
FP BÀSICA

FP BÀSICA 1: CARMINA GIL (FPB)

FP BÀSICA 2: AMPARO PEREZ (FPB)PÀGINES WEB

AMPA

És una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes amb veu a la comunitat educativa d'un centre.

moodle

moodle és una plataforma interactiva i didactica on els departaments docents del centre posen a disposició material escolar.

SGD

La WEB de SGD, li permetrà accedir als horaris i notes, a més de permetre la comunicació entre pares, professors.